LNK Properties

Mūsu pieeja balstās racionalitātē, un tās pamatā ir inženierzinību teorētiskā bāze un daudzu gadu praktiskā pieredze.

Šobrīd Latvijas ekonomikā iezīmējas ekonomiskās attīstības tempa samazināšanās posms un attiecīgi – pazemināta aktivitāte nekustamā īpašuma tirgū. Būvniecība turpinās, taču veidojas citāda attieksme pret mājokļa un izīrēto telpu izvēli – prasības pieaug, un galvenā nozīme ir kvalitātei.

LNK GROUP PIRMS 25 GADIEM DIBINĀJA ZINĀTNES DARBINIEKI UN INŽENIERI, UN NO TĀ LAIKA UZŅĒMUMS SAVĀ DARBĪBĀ SAGLABĀ ZINĀTNISKU PIEEJU UN INOVATĪVU IEVIRZI.